JAVASCRIPT and POP-UPS NEEDED --- PLEASE ENABLE AND RELOAD PAGE --- THANK YOU
HAI Interactive©           LOGOFF     LOGON as different User Club Approved Report - H3_CLBAprRpt     hai3.hoavb.org
2017 Approved Junior Club List
Club Name
Contact Age/Level
Ashley Mainord FJ7S
Bryon Larson FJ0S, FJ1G, FJ1S, FJ2G, FJ3G, FJ4G, FJ5G, FJ6G, FJ7G, FJ8G
Roger Dreier FJ3S, FJ4S, FJ6S, FJ7S
Kris Moore FJ4S, FJ7S
David Beach FJ0S, FJ1G, FJ1S, FJ2G, FJ3G, FJ4G, FJ5G, FJ6G, FJ7G, FJ8G
Kim Taylor FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Rebecca "Becky" Rowley FJ7S
Lynn McMillan FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Jill Stutler FJ4S
Jennifer Lewis FJ4S
Stephanie Meier FJ3S, FJ7S
John Stralka FJ4S
Christopher "Chris" McGlone FJ1B, FJ3S, FJ4S, FJ6S
Tamara "Tammy" Gouldner FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Christina "Christy" Cruse FJ3S
Philip Bennett FJ2G, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5G, FJ5S, FJ7S, FJ8G, FJ8S
Stephanie Switzer FJ1G, FJ3S
Vicky Bennett FJ4S
Kerri "Kerri Tuttle" Tuttle FJ5S, FJ6S, FJ7S
Sean Northweather FJ1S, FJ2S, FJ3G, FJ3S, FJ4G, FJ4S, FJ5G, FJ5S, FJ6S
Kelly Derryberry FJ3S
Trudy Fleeman FJ1S, FJ3S, FJ4S, FJ7S
Janice Hoerber FJ1S, FJ2S, FJ3G, FJ3S, FJ4G, FJ4S, FJ5S
Jory Murry FJ5B
Carrie Magette FJ1S, FJ3S
Shelley Ward FJ4S
Adrienne Noland FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ6S
Amber Lambertz FJ2S, FJ4S, FJ5S, FJ7S, FJ8G, FJ8S
Aaron Kincaid MJ2S
Angelina Hedrick FJ0S, FJ1S, FJ4S, FJ7G
Sue Daugherty FJ1G, FJ1S, FJ2G, FJ2S, FJ3G, FJ3S, FJ4G, FJ4S, FJ5G, FJ5S, FJ6G, FJ6S, FJ7G, FJ7S, FJ8G
Debora "Deb" Phillips FJ2S, FJ3S, FJ5G, FJ5S
Gregory "Greg" Kome FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Tara Warfield FJ7S
Gina Clark FJ4S
Deanne "Dee" Kirby FJ7S
Gregory Jones MJ3S
Sarah Wall FJ1S, FJ2G, FJ3S, FJ5G, FJ6G
Patty Reynolds FJ1G, FJ1S, FJ2G, FJ2S, FJ3G, FJ3S, FJ4G, FJ4S, FJ5G, FJ5S, FJ6G, FJ6S, FJ7G, FJ8G
Jamalee Hancock FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3G, FJ5S, FJ6S, FJ8G
Katrina Gockley FJ2S, FJ6S
Carrie Soto FJ5S
Sarah Roy FJ4S, FJ6S
Larry "LB" Barton FJ1B, FJ4S, FJ6S
Stacey Pearcy FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ7S
Kayla Davison FJ2S
Austin Walker FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S
Kaley Lyons FJ3S, FJ5S, FJ7S
Crystal Floyd FJ6S
Christopher "Chris" Viers FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S
Paul Delcourt FJ7G
Heather Stewart FJ4S, FJ6S
Erin Kuntz FJ2S
Colleen Richey FJ1S, FJ2S, FJ4S, FJ5S
Adam Colin FJ1S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Heather Gripka FJ3B, FJ4S, FJ7S
Jason Garraway FJ5S
Lindsey Respress FJ2S
Brenda "Bre" Barnes FJ1S, FJ2S, FJ3G, FJ3S, FJ4G, FJ4S, FJ5G, FJ5S, FJ6G, FJ6S, FJ7G, FJ7S, FJ8G
Marcy Earwood FJ6G
Christopher "Chris" Eslinger FJ0S, FJ6S
Mallorie Cleveland FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ6G, FJ7G
Faith Rucker FJ0B
Kailey Bridges FJ1G, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5G, FJ6G, FJ7G, FJ8G
Ken "Ken Drawe" Drawe FJ4G, FJ5G, FJ6G, FJ8G
Tonya Peck FJ4S, FJ7S
Corey Quandt FJ1S, FJ3S, FJ5G, FJ5S, FJ6S, FJ7G, FJ7S, FJ8G, FJ8S
Kim Bogart FJ8G
Betty Greer FJ0S, FJ2S, FJ3S, FJ5S, FJ7S
Bruce Schmid FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7G, FJ7S
Grace Lujan FJ2S, FJ4S, FJ5S
Amber Murdock FJ2S
Lindsay Hill FJ3S, FJ5S, FJ6S, FJ8S
Kourtney Harper FJ2S
Alexi Thackery FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Bre Anna "BreAnna" Peck FJ2S, FJ7S
Juanita Reynolds FJ4G, FJ5G, FJ6B, FJ6G, FJ8G
Jennifer Ramroth FJ3S, FJ6G, FJ7G, FJ7S
Randy Condit FJ2G, FJ2S, FJ3G, FJ3S, FJ4G, FJ5G, FJ6G, FJ7G, FJ8G
Timothy "Tim" Boxberger FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ7S
Marcie Rupard FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Morgan Smith FJ0S, FJ1S, FJ2G, FJ2S, FJ3S, FJ4G, FJ4S, FJ6G, FJ6S, FJ7G, FJ7S, FJ8G, FJ8S
Michael Kiley FJ5B
Beau Barnthson FJ2G, FJ2S, FJ3G, FJ3S, FJ4G, FJ5G, FJ6G, FJ7G, FJ8G
Sarah Willey FJ8G
Kenneth "Kenny" Thompson FJ4S, FJ5S, FJ6S
Kelly Schultz FJ7S
Amanda "Amy" Benne FJ0S, FJ1G, FJ1S, FJ2G, FJ3G, FJ3S, MJ3G, FJ4G, FJ4S, MJ4S, FJ5G, FJ6G, FJ7G, FJ8G
Brian Brumley FJ5S, FJ7S
Christine Pettyjohn FJ2S, FJ3S, FJ4G, FJ4S, FJ5S, FJ6G, FJ6S
Shelbie Glissman FJ2S, FJ6S, FJ7S
Michelle "Shelly" Nibarger FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ6S, FJ7S
Karla Gaines FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
William "Boyd" Owens FJ3S
Michelle Young FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Dave Maclean FJ0S, FJ1S
Fred "Fred K. Klafta" Klafta FJ7S
Nichole Ahlstrom FJ6S, MJ7S, FJ8S
Zachary "Zach" Warring MJ5G, MJ7G
Jason Long FJ5G, FJ5S, FJ6S, FJ7G
Joel McNerny FJ2S, FJ5S
Renee Haag FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ7S, FJ8S
Stuart Johnson FJ0S, FJ1S, FJ2G, FJ2S, FJ3S, FJ4G, FJ4S, FJ5G, FJ5S, FJ6G, FJ6S, FJ7S, FJ8G, FJ8S
Randall "Randy" Watson FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5G, FJ5S, FJ6G, FJ6S, FJ7S, FJ8G, FJ8S
Cathy Foote FJ2S, FJ7S
Alexander "Alex" Bejan FJ4S
Lori Thomas FJ3S
Regina Webb FJ0B, FJ3S, FJ4S, FJ6S
Samuel "Sam" Soliday FJ2S, FJ3S, FJ4G, FJ4S, FJ7S
Gwenn Pike FJ1G, FJ2G, FJ3G, FJ4G, FJ5G, FJ6G, FJ7G, FJ8G
Jennifer "Jenny" Barnhart FJ1S
Art Stone FJ4S, FJ5G
Terry Littleton FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Marcia "Marci" Vanbebber FJ3S, FJ4S
Mark Lacy FJ7G
Chris Bettge FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S
Emilie White FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ8S
Michelle Higgins FJ2S, FJ8G
Jacob Fulsom FJ7S
Tricia Foster FJ0S, FJ5S, FJ7S
Angielee "Angie" Fousie FJ5S
Cindy Swatek FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ6S, FJ7S
Steve Davidson FJ6S, FJ8S
Sean Johanson FJ4S, FJ5S
Traci Marcum FJ1S, FJ2S, FJ3G, FJ3S, FJ4S, FJ5G, FJ5S, FJ6G, FJ6S
Kalissa McAtee FJ1S, FJ3S, FJ4S, FJ5G, FJ5S, FJ7G
April Everett FJ4S
Janice Hoelscher FJ2S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Rodney Hay FJ1S, FJ2S, FJ4S, FJ6S
April Fleming FJ1S, FJ2S, FJ3G, FJ3S, FJ4S
Kella Gregory FJ4S
Stacie Biller FJ5S, FJ7S
Austin Isham MJ3G, MJ4S
Joseph "Joe Maenza" Maenza FJ3G, FJ4S, FJ6S, FJ7G, FJ8G
Kimberly "kim" Troupe FJ3S
Ashley Mitchell FJ4S, FJ6S, FJ8S
Kali Kuster FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S
Tammy Hilte FJ4S, FJ8S
James "Jim" Whitson FJ3S
Marlo Siron FJ4S
Shelly Schneider FJ4S
Diane "Annie" Davison FJ3S, FJ4S, FJ6S
Kari Patton FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4G, FJ4S, FJ5S, FJ6G, FJ6S, FJ7G
Brent Merriman FJ3S
Crystal Turner FJ4S, FJ5S
Kimberly Service
Brandi Cassidy FJ2S, FJ4S, FJ5S, FJ7S
Matt Allin FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4G
Krista Swillum FJ0S, FJ1S, FJ3S, FJ4S, FJ7S
Brenda Siebenmorgen FJ2S, FJ3B, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Kimberly Seevers FJ0S, FJ2S, FJ3G, FJ3S, FJ4G, FJ4S, FJ5G, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8G
Kelly Sporleder FJ6S
George "Cliff" Cleeton FJ6S, FJ7G
Lisa Antonowich FJ3S, FJ4S
Sara Mechlin FJ4S, FJ6S, FJ8S
Laura Tomney FJ8G
Julie Slater FJ1S, FJ2S, FJ3G, FJ5G, FJ5S
Victoria "Vicky" Kephart FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S
Catherine Maass FJ4S, FJ5S, FJ7S
April Benoit FJ3S
Kimberly "Kim" Drury FJ2S, FJ4S, FJ6S
Kent Shutt FJ6S
Wesley Cramer FJ6S
Patricia Peck FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ8S
John Nilges FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Julie Konrade FJ3S, FJ4S, FJ8S
Anna Dempsey FJ7S
Joanna Hayes FJ2G, FJ3G, FJ4G, FJ5G, FJ5S, FJ6G, FJ7G, FJ8G
Jeff "JEFF" Fogel FJ1S, FJ2S, FJ3G, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Michelle Limback FJ2S, FJ3S, MJ4S, FJ8S
Michael "Mike" Gibson FJ4S
Tricia Ewald FJ1S, FJ2S, FJ4S, FJ6S, FJ7S
Kelley Maydew FJ2S, FJ4S, FJ8S
Joshua "Josh" Padilla FJ4S, FJ5S, FJ7G, FJ7S, FJ8G
Kevin Reinwald FJ4S, FJ5S
Christi Lutman FJ0S, FJ1G, FJ1S, FJ2G, FJ2S, FJ3G, FJ4G, FJ4S, FJ5G, FJ6G, FJ7G, FJ8G
Tarrie Miller FJ1B, FJ2B, FJ4B, FJ5S, FJ6S
Delice Downing FJ4S, FJ7S, FJ8S
April Zoglmann FJ4S
Heather Barnes FJ0S, FJ4S, FJ7S
Jamie Crawford FJ7S
Valeen Palmer FJ4S, FJ5S, FJ6S
David Slater FJ8G
Kaleigh Shirley FJ5S
Natasha Busby FJ5S
VIcki Kerbs FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6G, FJ6S, FJ7S
Kevin Lenihan FJ1S, FJ2S, FJ4S
Kimberly "Kim" Schleich FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ8S
Cynthia "Cindy" Watkins FJ5S
Krystal Wolkensdorfer FJ6S
Marci Patton FJ3S
Mary "Mary Beth" Marrs FJ5S
Kristy Rodriguez FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ7S, FJ8G
Norma Wheeler FJ4S, FJ7S
Rhonda Gorham FJ4S, FJ6S
James "Denny" Routh FJ1S, FJ6S, FJ7S
Marie Burger FJ1S
Scott Larkin FJ1G, FJ1S, FJ2S, FJ3G, FJ3S, MJ3S, FJ4G, FJ4S, MJ4G, FJ5G, FJ5S, FJ6G, FJ6S, FJ7G, FJ8G, FJ8S, MJ8G
Mindi Shupe FJ4S
Jennifer "Jenny" Whitehead FJ2S
Katherine Mountain MJ3S, FJ4S, FJ8S
Renee Harris FJ3S, FJ6S, FJ8S
Jenica Rose FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Loretta Seager FJ2S, FJ3G, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7G
Dana Sutcliffe FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5G, FJ6G, FJ7G
Christopher "Chris" Heman FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Joseph "Joe" Vierra FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3G, FJ4G, FJ4S, FJ5G, FJ6G, FJ7G, FJ8G
Carey Hipp FJ3S, FJ4S, FJ6S
Chally Downing FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S
Sandi Podorski FJ0S, FJ1S, FJ2G, FJ2S, FJ3G, FJ3S, FJ5G, FJ6G, FJ7G
Sharla Barnes FJ1S, FJ2S, FJ3G, FJ3S, FJ4G, FJ4S, FJ5G, FJ6G, FJ7S, FJ8G
Krista Chilcoat FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6G
Melissa Tecumseh FJ8S
Rebecca Steadman FJ2S, FJ3S, FJ7S
Alicia Jones FJ0S, FJ1S, FJ3S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Denise Stropes FJ2S, FJ4S, FJ5S
Erin Wilson FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5G, FJ5S, FJ6G, FJ6S, FJ7G, FJ7S, FJ8G, FJ8S
Dena Keeling FJ3S, FJ4S, FJ7S
Margaret Nightengale FJ2S
Austin Gripka FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ4G, FJ5S
Christopher "Chris" Vargas FJ0S, FJ1S, FJ3S, FJ4S, FJ5G, FJ7G
Ronald "keith" Landrum FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ7S
Teuka Kruger FJ2S
Christina "Chris" Rada FJ1S, FJ3G, FJ4G, FJ5G, FJ6G, FJ7G
Loran Richardson FJ4B, FJ6S
Todd Gregory FJ5G
Kinsey Palmer FJ0S, FJ2S, FJ3S, FJ4G, FJ4S, FJ5G, FJ5S, FJ7G
Penny Ripley FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Kevin Bordewick FJ2G, FJ3G, FJ3S, FJ4G, FJ4S, FJ7G, FJ7S
Chelsea Ingram FJ5S
Mark Evans FJ2G, FJ5G, FJ7G, FJ8G
Carrie Schmidt FJ1S, FJ2S, FJ3G, FJ4G, FJ5G, FJ6G, FJ7G
Devon Clark FJ2S
Heather Berckefeldt FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S
Shannon Elliott FJ1S, FJ3S, FJ4S, FJ6S, FJ7S
Gregory "Greg" Maxwell FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ7S
Norman "Norm" Densley FJ5B
Tina Johnson FJ2S, FJ4S, FJ6S
Javier "Harvey" Guerrero FJ3S, FJ5S
Shannon Funk FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Glenda Smith FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Joanna "Joanna Parks" Friesen Parks FJ5S
Jeff Sanders FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4G, FJ4S, FJ5G, FJ5S, FJ6G, FJ6S, FJ7G, FJ7S, FJ8G
Andrea "AC" Corcoran FJ4G
Mitchell "Mitch" Sell FJ6S, FJ8S
Rhonda Ebeling FJ7S
Jana Hickman FJ2S, FJ3S, FJ4G, FJ4S, FJ5S, FJ6G, FJ6S, FJ8G, FJ8S
Cyndi Bettge FJ1S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6G, FJ7G, FJ7S, FJ8G
Do Not Use the Browser Reload, Back or Forward ControlsHAI Interactive™     ©2003-2019