JAVASCRIPT and POP-UPS NEEDED --- PLEASE ENABLE AND RELOAD PAGE --- THANK YOU
HAI Interactive©           LOGOFF     LOGON as different User Club Approved Report - H3_CLBAprRpt     hai3.hoavb.org
2018 Approved Junior Club List
Club Name
ContactAge/Level
Bryon LarsonFJ0P, FJ0S, FJ1P, FJ1S, FJ2P, FJ3P, FJ4P, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Kimberly SeeversFJ0S, FJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Ryan SampsonFJ1S, FJ2P
Kris MooreFJ4S, FJ5S, FJ8S
Kathy BatesFJ0P, FJ1P, FJ1S, FJ2P, FJ3P, FJ4P, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Lynn McMillanFJ0S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Kylee JulianFJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ8S
Jamie AndersonFJ5S, FJ7S
Sue DaughertyFJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ7S, FJ8P, FJ8S
Debora "Deb" PhillipsFJ1S, FJ2S, FJ3S, MJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7S
Sarah WallFJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ6S, FJ7P
Patty "PATTY" ReynoldsFJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ8P
Stacey PearcyFJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Kayla DavisonFJ0S, FJ2P, FJ2S, FJ4P, FJ8P
Austin Walker
Adrienne NolandFJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Amy MaddoxFJ2S
Brenda "Bre" BarnesFJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ7S, FJ8S
Jiangping Wang
Marcy EarwoodFJ7P
Mallorie ClevelandFJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S
Kelly ShueFJ1S
Kailey Bridges
Brian WayFJ1S, FJ2P, FJ4P, FJ5P, FJ6P
Corey QuandtFJ1S, FJ4S, FJ5P, FJ8P
Amber MurdockFJ2S, FJ3S
Alexi ThackeryFJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Trista Bailey
Juanita ReynoldsFJ4P, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Randy ConditFJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Marcie AllredFJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Beau BarnthsonFJ1P, FJ2P, FJ3P, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Amanda "Amy" BenneFJ0P, FJ1P, FJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, MJ4P, FJ5P, FJ6P, MJ6P, FJ7P, FJ8P, MJ8P
Shelbie MorgisonFJ6S
William "Boyd" OwensFJ4S
Jason LongFJ3S, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ8P
Joel McNernyFJ6S
Randall "Randy" WatsonFJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ6S, FJ7P
Phillip OziasFJ4P
Alexander "Alex" BejanFJ2S, FJ5S
Samuel "Sam" SolidayFJ4S, FJ5P
Gwenn PikeFJ1P, FJ2P, FJ3P, FJ4P, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Art StoneFJ4S, FJ5S, FJ6P
Terry LittletonFJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Crysti BellFJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ8S
Emilie WhiteFJ5S
Kevin BittnerFJ6P, FJ8P
Traci MarcumFJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6S
Kalissa McAteeFJ0S, FJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ3S, MJ3P, FJ4S, MJ4P, FJ5S, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Heather BalesFJ3S
Andrew HeislerFJ2S
Joseph "Joe Maenza" Maenza
Kari PattonFJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ7S, FJ8P
Mary "Mary Beth" MarrsFJ4P, FJ5P, FJ6P
George "Cliff" CleetonFJ6P, FJ7S, FJ8P
Becky HarroldFJ2S, FJ4P, FJ5P, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Victoria "Vicky" KephartFJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7S, FJ8S
John Nilges
Phillip BoldridgeFJ4P
Anna DempseyFJ8S
Joanna HayesFJ3P, FJ4P, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Joshua "Josh" PadillaFJ1S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ8P
Christi LutmanFJ0S, FJ1P, FJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Kevin LenihanFJ2P, FJ3P, FJ5P
James "Denny" RouthFJ2S, FJ8P
Scott LarkinFJ2P, FJ3P, FJ4P, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Loretta SchwenkFJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7S, FJ8P
Dana SutcliffeFJ2S, FJ3P, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Christopher "Chris" HemanFJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Joseph "Joe" VierraFJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ6P, FJ7P
Rebecca SteadmanFJ3S, FJ5S
Erin WilsonFJ1S, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, MJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ8P
Christina "Chris" RadaFJ1S, FJ2S, FJ4P, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Kinsey PalmerFJ0P, FJ1P, FJ2P, FJ3P, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Penny RipleyFJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Chelsea IngramFJ0P, FJ1S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ8S
Mark EvansFJ3P, FJ6P, FJ8P
Carrie SchmidtFJ1P, FJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ4P, FJ5P, FJ6P, FJ8P
Megan Pena
Gregory "Greg" Maxwell
Mitchell "Mitch" SellFJ6S, FJ7S, FJ8S
Cyndi BettgeFJ2S, FJ3S, FJ4P, FJ5S, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Do Not Use the Browser Reload, Back or Forward ControlsHAI Interactive™     ©2003-2019