JAVASCRIPT and POP-UPS NEEDED --- PLEASE ENABLE AND RELOAD PAGE --- THANK YOU
HAI Interactive©           LOGOFF     LOGON as different User Club Approved Report - H3_CLBAprRpt     hai3.hoavb.org
2019 Approved Junior Club List
Club Name
Contact Age/Level
Kimberly Seevers FJ0S, FJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Bryon Larson FJ0S, FJ1P, FJ2P, FJ3P, FJ4P, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Brittany Boerigter FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4P
Jenna Yaggy FJ7S
Roger Dreier FJ3S, FJ4S, FJ6S, FJ7S
Ryan Sampson FJ1P, FJ1S, FJ2S, FJ3P, FJ3S
Kris Moore FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ7S, FJ8S
Todd Dulac FJ3S, FJ5S, FJ6S, FJ8S
Lynn McMillan FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Briana "Bri" Kleine FJ4S, FJ6S
Angela "Angie" Odle FJ2S, FJ3S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Tamara "Tammy" Gouldner FJ3S, FJ4S, FJ8S
Christina "Christy" Cruse FJ5S
Vicky Bennett FJ1S, FJ6S
Jessica Jordan FJ3S, FJ6S
Jenny Scherfenberg FJ2S, FJ3S
Jamie Anderson FJ4S, FJ7S
Trudy Fleeman FJ2S, FJ3S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Paul Dupuis FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7S
Lisa Smith FJ5S, FJ7S
Jory Murry FJ2S, FJ4S
Carrie Magette FJ2S, FJ4S
Carrie Munsterman FJ5S, FJ7S
Amber Lambertz FJ0S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ7S
Diana Gaddis FJ4S
Shari Tune FJ0S, FJ2S, FJ3S, FJ5S, FJ7S
Megan James FJ2S, FJ3S, FJ5S
Angelina Hedrick FJ0S, FJ1P, FJ4S
Sue Daugherty FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ7S, FJ8P, FJ8S
Teresa Smith FJ2S
Kelly Brandt FJ2S, FJ7P, FJ8P
Brian Plunkett FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Kristie Harper FJ7S
Camille Hubert FJ4S
Gregory Jones MJ6S
Brooke Brawley FJ1S, FJ7S
Sarah Wall FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7S
Patty "PATTY" Reynolds FJ0S, FJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ8P
Jamalee Hancock FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ6P
Katrina Gockley FJ2S, FJ3S, FJ4S
Stacey Pearcy FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Austin Walker FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S
Tori Richardson FJ4S, FJ7S
Heather Stewart FJ4S, FJ6S, FJ8S
Bree Shelton FJ5P, FJ5S
Adrienne Noland FJ1S, FJ2S, FJ4S, FJ6S, FJ7S
Erin Kuntz FJ4S
Colleen Richey FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ6S
Adam Colin FJ2S, FJ3S, FJ4S
Charles Cooper FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ8S
Amy Maddox FJ3S
Lindsey Respress FJ4P
Brenda "Bre" Barnes FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7S
Sandra "Sandy" Gunkel FJ7S
Jiangping Wang FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Marcy Earwood FJ5S, FJ8P
Mallorie Cleveland FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ4S, FJ6P
Kelly Shue FJ2S
Kailey Bridges FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4P, FJ5S, FJ6P, FJ7P
Paloma Juarez FJ3P, FJ4P, FJ5P, FJ6P, FJ7P
Tonya Peck FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ7S
Corey Quandt FJ5S, FJ6P, FJ7P
Rylan Adams FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ7S
Grace Lujan FJ4S
Shelby Smith FJ3S
Taylyn Schwartz FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ8S
Alexi Thackery FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4P, FJ4S, MJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S, MJ8S
Rebecca "Becky" Justis FJ7S
Amy Vanrheen FJ3S
Trista Bailey FJ0S, FJ2S, FJ3S
Vicki Wade FJ3S
Coleman Lee FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Dustin Rorabaugh FJ4S
Megan Pipkin FJ4S
Jennifer Ramroth FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ6P, FJ7P
Randy Condit FJ0S, FJ1S, FJ3P, FJ4P, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ8P, FJ8S
Timothy "Tim" Boxberger FJ2S, FJ4S
Dawn Tucker FJ1S
Marcie Allred FJ1S, FJ2S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Michael Kiley FJ7S
Maria Bujanda
Dana McDaniel FJ1S, FJ3S
Beau Barnthson FJ4P, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Patrick Knipp FJ3S
Susan Burdge FJ3S, FJ4P
Kenneth "Kenny" Thompson FJ6S, FJ7S
Polette Medina FJ2S, FJ4S
Kathleen "Katie" Sammon FJ6S
Amanda "Amy" Benne FJ1P, FJ1S, FJ2P, FJ2S, MJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, MJ4S, FJ5P, FJ6P, MJ6S, FJ7P, FJ7S, FJ8P, MJ8S
Christine Pettyjohn FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6P, FJ6S
Shelbie Morgison FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ7S
Karla Gaines FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
William "Boyd" Owens FJ2S, FJ5S
Kaci Evans FJ1S
Michelle Young FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ8S
Jason Long FJ4S, FJ6P, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Joel McNerny FJ7S
Teresa Pomatto FJ1S, FJ2S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Randall "Randy" Watson FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ7S, FJ8P, FJ8S
Cathy Foote FJ1S, FJ4S
Phillip Ozias FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4S, FJ5P
Connie Alexander FJ3S
Alexander "Alex" Bejan FJ4S, FJ6S
Melanie Linville FJ2S, FJ4S, FJ5S
Lori Thomas FJ3S, FJ5S
Regina Webb FJ0S, FJ2S, FJ4S, FJ6S
Samuel "Sam" Soliday FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6P
Jeff Fogel FJ2S, FJ4S, FJ5S, FJ7S, FJ8S
Gwenn Pike FJ1S, FJ2P, FJ3P, FJ4P, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Danielle Dowdy FJ3S
Katherine Latenser FJ3S
Art Stone FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ7P
Terry Littleton FJ3S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Melinda "Mindy" Passanisi FJ2S, FJ3S
Crysti Bell FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6P
Barbara "Barb" Mifflin FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ6S, MJ7S
Lynne Schreiner FJ2S
Raquel "Kelli" Johnson FJ4S, FJ7S
Kevin Bittner FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ7S, FJ8P, FJ8S, MJ8S
Andrea Ferguson FJ0S, FJ1S, FJ3S, FJ4S, FJ7S
Steve Davidson FJ3S, FJ4S, FJ8S
Traci Marcum FJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ7S
Kalissa McAtee FJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3S, FJ4S, MJ4S, FJ5P, FJ6S, FJ7P, FJ8P
Heather Bales FJ3S, FJ4S
Janice Hoelscher FJ7S
Dave Maclean FJ2P, FJ2S, FJ3S
Taryn Dinh FJ2S, FJ4S, FJ6S, FJ8S
April Fleming FJ2S, FJ3S, FJ4S
Kai Gruber FJ1S, FJ3S, FJ4S
Austin Isham MJ2S, MJ3S, MJ4S, MJ5S, MJ6S
Kathy Bates FJ0S, FJ1P, FJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Megan Parks FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S
Logan Grab FJ7S
Kimberly "Kim" Troupe FJ3S, FJ4S, FJ5P
Ashley Williamson FJ3S, FJ5S, FJ8S
Kali Kuster FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ4S, FJ5S
Donna Beykirch FJ4S, FJ6S
Tammy Hilte FJ7S
John "Curt Layson" Layson FJ2S, FJ4S
Diane "Annie" Davison FJ2S, FJ3S, FJ4S
Kari Patton FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ7S
Brent Merriman FJ4S, FJ5S
Molly Taylor FJ1S, FJ2P, FJ4P, FJ5P, FJ6P, FJ7P
Brandi Cassidy FJ2S, FJ3S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Patricia "tricia" Jones FJ4S
Matt Allin FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ4S
Ashley Ragsdale FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ6S
Brenda Siebenmorgen FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ7S
Jessica Koch FJ0S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ7S
Robert Schnabel FJ7P, FJ8S
Lisa Antonowich FJ4P
Becky Harrold FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ6P, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Victoria "Vicky" Kephart FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6P, FJ7P, FJ7S, FJ8S
GIna Orozco-Stillman FJ3S, FJ5S, FJ6S
Tiffany Scott FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
April Benoit FJ1S, FJ3S, FJ5S
Tiffany Barnum FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ7S
Patricia Peck FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Debora "Deb" Phillips FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ7S, FJ8P
Robert Markway FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ6S, FJ7S
Eric Scherfenberg
Julie Konrade FJ4S, FJ6S
Phillip Boldridge FJ3S, FJ4S, FJ8S
Joanna Hayes FJ1P, FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ6P, FJ6S, FJ8P
David "Dave" Olson FJ3S, FJ4S, FJ6S, FJ8S
Misty Arnold FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S
Tricia Ewald FJ7S, FJ8S
Kelley Maydew FJ1S, FJ2S, FJ4S, FJ7S
Bradley Dietrich FJ1P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ7P
Joshua "Josh" Padilla FJ6S
Kevin Reinwald FJ7S
Christi Lutman FJ0S, FJ1P, FJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Tarrie Miller FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S
Delice Downing FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Tamra Landers FJ1S, FJ2S
Vicki Kerbs FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ7S
Kevin Lenihan FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ7P
Kimberly "Kim" Schleich FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Kristy Rodriguez FJ2S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Norma Wheeler FJ2P, FJ4S, FJ8S
Tanya Reddick FJ3S, FJ4S, FJ6S, FJ8S
Rhonda Gorham FJ5S, FJ7S
James "Denny" Routh FJ3S, FJ8P
Scott Larkin FJ1S, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, MJ6S, FJ7P, FJ7S, FJ8P
Gabbrielle "Gabbi" Mallard FJ7S, FJ8S
Mindi Shupe FJ1S, FJ3S
Jenifer "Jenny" Whitehead FJ1S, FJ4S, FJ5S
Katherine Mountain MJ5S
Renee Harris FJ5S
Loretta Schwenk FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ7S, FJ8S
Jennifer Davis FJ5S
Dana Sutcliffe FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4P, FJ6P, FJ6S, FJ8P
Christopher "Chris" Heman FJ2S, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5S, FJ8S
Joseph "Joe" Vierra FJ0S, FJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ6P, FJ6S, FJ7P
Carey Hipp FJ4S, FJ6S
Chally Downing FJ1S, FJ3S, FJ4S
Christopher Kensinger FJ2S
Lisiane "Lisi" Matsdorff FJ2S, FJ5S, FJ6P
Barbara "Barb" Frogge FJ4S
Krista Chilcoat FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ6S, FJ7P
Marija "Maggie" Sego FJ3S
Jana Hickman FJ2S, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7S, FJ8P
Johnetta Cox FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Rebecca Steadman FJ2S, FJ4S, FJ5S
Alicia Jones FJ1S, FJ2S, FJ4S, FJ5S, FJ7S, FJ8P
Denise Stropes FJ4S, FJ7S
Jenica Rose FJ1S, FJ2S, FJ4S, FJ5S, FJ7S
Erin Wilson FJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, MJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ6S, MJ6S, FJ7P, FJ8P, FJ8S
Davi Boyle FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ6S, FJ8S
Margaret Nightengale FJ2S, FJ3S, FJ6S
Christopher "Chris" Vargas FJ7S
Ronald "keith" Landrum FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ6S, FJ7S
Hannah Miller FJ0S, FJ1P, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ6S, FJ7P, FJ8P
Christina "Chris" Rada FJ8P
Loran Richardson FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Kinsey Palmer FJ0S, FJ1P, FJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ6P, FJ6S, FJ7P
Penny Ripley FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ8S
Kevin Bordewick FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4P, FJ5P, FJ5S, FJ6P
Chelsea Ingram FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Mark Evans FJ2P, FJ4P, FJ6P, FJ7P
Carrie Schmidt FJ0S, FJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ5P, FJ6P, FJ8P
Devon Clark FJ3S
Megan Pena FJ0S, FJ2S, FJ6S
Gregory "Greg" Maxwell FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Natalia Koryzna FJ3S, FJ5S, FJ6S, FJ8S
Brett Talcott FJ2S
Tina Johnson FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ6S, FJ7S
Kerry Austin FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ6S, FJ8S
Kevin Brown FJ3S, FJ5S
Kerri Lacy FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Kamri Nehls FJ3S, FJ4S, FJ7S, FJ8S
Elaine Robinson FJ2S, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ7S
Joanna Friesen Parks FJ7S
Andrea "AC" Corcoran FJ6P
Mitchell "Mitch" Sell FJ2S, FJ5S, FJ7S, FJ8S
Rhonda Ebeling FJ8S
Mary Vollmer FJ4S
Cyndi Bettge FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ6P, FJ6S, FJ7S, FJ8P
Do Not Use the Browser Reload, Back or Forward ControlsHAI Interactive™     ©2003-2021